تنها دليل من كه خدا هست و

اين جهان

زيباست

وين حيات عزيز و گرانبهاست :

لبخند چشم توست

هرچند با تبسم شيرينت

آنچنان

از خويش مي روم

كه نمي بينمش درست

لبخند چشم تو

درچشم من

وجود خدا را آواز مي دهد

درجسم من ، تمامي روح حيات را

پرواز مي دهد

جان مرا ، كه دوريت از من گرفته ست

شيرين و خوش

دوباره به من باز مي دهد

+ نوشته شده در یکشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۸۷ساعت 14:33 توسط شاعر غريب |